Terapia bańkami próżniowymi

Terapia bańkami, tzw. stawianie baniek, to terapia stosowana od wieków. Znamy ją z opowieści, z dzieciństwa lub z filmów. Obecnie nie musimy już stawiać baniek z wykorzystaniem ognia, można zastosować nowoczesne bańki próżniowe.

W jaki sposób działa bańka próżniowa?
Po postawieniu bańki wytwarza się w bańce podciśnienie, które powoduje, że z małych naczyń krwionośnych zostają zassane pewne ilości białych i czerwonych ciałek krwi wywołując przekrwienie, tzw.siniak. Po tym wynaczynieniu nasz organizm traktuje tą zassaną krew jako ciało obce, które chce usunąć. Aktywuje nasz system odpornościowy i reaguje, lecz napotyka na własną krew, co powoduje, że ze zdwojoną siłą uderza w infekcję lub zmienione chorobowo miejsce, walcząc z chorobą lub bólem.
 
Przy stawianiu baniek należy zachować szczegółną ostrożność i posiadać wiedzę z zakresu pracy z ciałem. W jednych miejscach ciała można postawić bańki na dłuższy czas, natomiast w innych na bardzo krótki (centra energetyczne), ze względu na ucisk wywołany przez postawioną bańkę. Stawianie baniek działa prozdrowotnie, jednakże w nieodpowiednich rękach mogą być niebezpieczne.

Bańki można stosować również profilaktycznie. Ich profilaktyczne stosowanie poprawia krążenie, stymuluje do pracy układ odpornościowy ucząc go szybkich reakcji i neutralizując ogniska chorobowe. Leczenie bańkami stosuje się w przypadkach:
 
- przewlekłych chorób dróg oddechowych,
- przeziębienia, 
- grypy,
- nawracających angin,
- przewlekłego kaszlu,
- profilaktycznie jako wzmocnienie układu odpornościowego u dzieci często zapadających na infekcje dróg oddechowych oraz u osób obłożnie chorych, długotrwale unieruchomionych;
- zapalenia skrzeli, opłucnej, płuc;
- astmy oskrzelowej;
- zapalenia korzonków nerwowych;
- mięśniobóli;
- nerwobóli;
- rwy kulszowej;
- zapalenia stawów;
- moczenia nocnego;
- zaspołu nadwrażliwego jelita grubego;
- braku lub bolesnych menstruacji;
- ostrego lub przewlekłego bólu w okolicy krzyżowo-lędźwiowej.