Zabieg KOREKTA

Zabieg KOREKTA, to autorski zabieg skoncentrowany na likwidacji bólu, którego żródło w przeważającej mierze leży w obrębie kręgosłupa. Podczas zabiegu głównie wykorzystuję techniki chiropraktyki opartej na manipulacjach stawowych jak i chiropraktyki wisceralnej określanej jako starosłowiański masaż brzucha lub terapia trzewna. Stosuję również techniki wykorzystywane w klawiterapii, masażu klasycznym oraz terapii powięziowej, a jeśli występuje taka potrzeba również stosuję terapię bańkami.

Poprzez oddziaływanie na układ nerwowy (wzbudzanie zaburzonego przewodnictwa sygnałów we włóknach nerwowych), powięziowy, mięśniowy, a zarazem pobudzenie procesów samoleczenia/samonaprawy stymuluję organizm do przywrócenia stanu homeostazy.

Czas trwania zabiegu jest orientacyjny, najważniejsze by osiągnąć zamierzony cel jakim jest usunięcie bólu oraz jego przyczyny.