Chiropraktyka

"Słowo CHIROPRAKTYKA znaczy robione rękoma. Geneza tego słowa wywodzi się z języka greckiego, w którym to CHEIR znaczy ręka, a PRACTICOS znaczy robione. Słowo chiropraktyka doskonale opisuje sztukę chiropraktyka, który dłońmi zarówno analizuje jak i usprawnia fizjologiczny zakres ruchu stawów miednicy, kręgosłupa, kończyn górnych i dolnych narządu ruchu, oraz czaszki." 
                                                                                                                                                                        (cyt.: dr. n.med. Henryk Dyczek)

Metoda którą stosuję WHOLE BODY CHIROPRACTIC, oparta jest na chiropraktyce McTimoney-Corley'a, która to nie ogranicza się jedynie na kręgosłupie, lecz na pracy z całym aparatem ruchu. Wykonywane moblilizacje i manipulacje na obszarze czaszki, kręgosłupa, miednicy, oraz kończyn górnych i dolnych mają na celu przywrócenie dobrego zdrowia poprzez poprawienie funkcjonowania systemów: nerwowego i wydzielania wewnętrznego, które to sterują naturalną zdolnością organizmu do samoleczenia. Prawidłowo działające unerwienie, to zdrowy organizm. Poprzez mobilizacje kości, manipulacje stawowe, odblokowanie segmentów kręgosłupa, uwalnia się ucisk na rdzeń kręgowy, poprawia przepływ nerwowy przyległych nerwów. Zmniejsza się lub całkowicie ustępuje ból towarzyszący patologii wywołanej zablokowanym przewodnictwem nerwowym, następuje samoregeneracja organizmu, przywraca się naturalny stan homeostazy. 

Zabiegi chiropraktyczne wykonuje się zarówno w przypadkach patologii w układzie ruchu, występującego bólu, jak i profilaktycznie celem utrzymania prawidłowego systemu naprężeń i należytego przewodnictwa nerwowego.

Przed wykonaniem zabiegu przeprowadzam szczegółowy wywiad z pacjentem dotyczący jego stanu zdrowia, przebytych operacji, chorób czy odczuwanych dolegliwości, zapoznaję się z posiadaną dokumentacją medyczną, badaniami RTG, MRI oraz USG, a także przeprowadzam niezbędne testy. Po wykonaniu powyższych czynności, jeśli nie stwierdzam przeciwskazań do wykonania zabiegu rozpoczynam zabieg. 

Po zakończeniu zabiegu zalecam ćwiczenia wpływające na wzmocnienie struktur mięśniowych i stabilizację posturalną.

Zabieg wraz z wywiadem i testami trwa 60-90 min.

tutaj.pracuje500.jpg