Masaż uderzeniowo-dynamiczny (MUD)

MUD - masaż uderzeniowy-dynamiczny Maksimowa, to masaż będący skutecznym wsparciem medycyny konwencjonalnej.
Stosowany jest w leczeniu wielu chorób i niewydolności organizmu. Masaż jest elementem Terapii uderzeniowo-dynamicznej
MUD poprzez stymulację układów: nerwowego i krwionośnego, wpływa na regenerację stref zmienionych chorobowo. Stymuluje samoleczenie organów wewnętrznych oraz likwiduje zastoiny w układzie krwionośnym. Poprawia przepływ krwi, limfy oraz połączeń nerwowych.
 
Przed przystąpieniem do masażu przeprowadzany jest z pacjentem wywiad na temat przebytych chorób, operacji oraz już zdiagnozowanego stanu organizmu. Techniki wykorzystywane w masażu uderzeniowo-dynamicznym są dobierane indywidualnie dla każdego pacjenta. MUD jest masażem któremu towarzyszy ból, pojawiają się zaczerwienienia skóry, siniaki, przekrwienia oraz krwiaki. Jest masażem bolesnym, lecz skutecznym. Zaczerwienienia i krwiaki znikają w okresie: do 14 dni. 

W MUD pracuje się z całym ciałem, stymuluje się pracę organizmu poprzez zastosowanie: baniek próżniowych, baniek gumowych/silikonowych, rozcierania i oklepywania. Siła, intensywność oraz zastosowane techniki masażu są dobierane indywidualnie w zależności od stanu fizycznego i wytrzymałości pacjenta. 
 
Przeciwwskazaniami dla MUD są:
- hemofilia,
- stwierdzona choroba nowotworowa,
- wstawiony rozrusznik serca,
- ciąża.
 
Zastosowanie:
- choroby stawów,
- choroby tarczycy,
- bezpłodność,
- impotencja, 
- choroby układu nerwowego,
- choroby układu krwionośnego,
- choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa.

ponadto MUD sprzyja:
- przywróceniu prawidłowej funkcji układu nerwowego
- poprawie przepływu krwi i limfy
- polepszeniu miejscowej przemiany materii
- wydaleniu z organizmu metabolitów kwasowych i innych substancji, powodujących ból
- złagodzeniu skurczy miejscowych naczyń krwionośnych i mięśni gładkich
- eliminacji objawów kompresji nerwów obwodowych
- normowaniu wysokiego ciśnienia krwi
- polepszeniu dotlenienia tkanek
- przywróceniu i zwiększeniu wydajności fizycznej i umysłowej
- eliminacji syndromu bólowego towarzyszącego zapaleniu korzonków nerwowych, zapaleniu mięśni, osteochondrozie i innym schorzeniom
- polepszenie funkcji wydalniczej nerek
- działaniu przeciwbólowym ze względu na uwalnianie endogennych opiatów i serotoniny
- pojawieniu się wynaczynionej krwi, zawierającej substancje biologicznie aktywne, które stymulują funkcję adaptacyjno-troficzną
- przywróceniu prawidłowej pracy narządów wewnętrznych w przypadku takich chorób, jak: przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, zapalenie żołądka, zapalenie jelita grubego, zaparcia, ostre infekcje dróg oddechowych, grypa i inne.

Teoretyczne uzasadnienie działania masażu uderzeniowo-dynamicznego:
 
Większość chorób zaczyna się od powtarzających się miejscowych zaburzeń naczyniowych i metabolicznych, spowodowanych mocnym i powtarzającym się podrażnieniem wrażliwych na stres receptorów wewnątrzkomórkowych. Zaistnieniu tego procesu sprzyjają czynniki stresowe: napięcie emocjonalne - ma największy wpływ na nasze ciało, upał, zimno, wahania ciśnienia atmosferycznego, wahania pola geomagnetycznego, urazy, bakterie, zmęczenie. Długotrwały skurcz mięśni powoduje brak dopływu krwi tętniczej (niedokrwienie) do odcinków tkanek. Rozwijająca się przy tym kwasica (zakwaszenie) w tkankach i akumulacja produktów wymiany międzykomórkowej doprowadza do podrażnienia receptorów bólowych, tworząc zespół bólowy. Najdłuższym odcinkiem układu krwionośnego człowieka jest obwodowy układ krwionośny. Są to wszystkie podskórne naczynia włosowate na powierzchni całego ciała. Krew ma trzy podstawowe funkcje: dotlenia, odżywia i odprowadza zanieczyszczenia. Zastoje krwi w obwodowym układzie krwionośnym powodują niedotlenienie tkanek, które prowadzą do powstawania obrzęków śródmiąższowych, co jest z kolei przyczyną mięśniowo-powięziowego zespołu bólowego. Ponadto, gromadzące się w tkankach substancje biologicznie czynne, w szczególności kininy, znacznie nasilają zespół bólowy. Gromadząc się w ciągu długiego okresu czasu, substancje biologicznie czynne mogą powodować proces zapalny w różnych obszarach tkanki szkieletowej. Tkanki z zaburzeniami krążenia same z siebie stają się źródłami cytokin. Zastoinowa niewydolność tkanek miękkich jest typowym objawem większości chorób układu mięśniowo-szkieletowego, związanych z zaburzeniami krążenia krwi i limfy, które powodują zmiany dystroficzne w kręgosłupie, a także w stawach kończyn górnych i dolnych. Odpowiednio dobrane oklepywanie (mocne, umiarkowane lub delikatne) w połączeniu z użyciem próżni, powodują rozbicie grubych, gęstych konglomeratów struktur tkankowych z jednoczesnym rozerwaniem ich więzadeł makro i mikro molekularnych, które następuje w wyniku miejscowych mikro wybuchów metabolicznych - natychmiastowego uwolnienia ogromnej liczby mediatorów i hormonów (histaminy, serotoniny, prostaglandyn, bradykininy, kinin i innych), syntezy tlenku azotu. W wyniku tego dochodzi do uruchomienia fagocytozy. Wzajemne oddziaływanie komórek nacieków zapalnych (makrofag - limfocyt) uruchamia system odpornościowy, chroniący organizm. Dochodzi do uregulowania zaburzonego krążenia limfy, aktywizacji tkankowych elementów komórkowych – fibroblastów i makrofagów - głównych uczestników reakcji regeneracyjno-naprawczej w uszkodzonym obszarze. Autorem metodyki masażu uderzeniowo-dynamicznego jest Gieorgij Nikołajewicz Maksimow.
 
Protokół leczenia, procedura masażu uderzeniowo-dynamicznego:
 
Masaż uderzeniowo-dynamiczny rozpoczyna się od zdiagnozowania schorzeń poprzez lekkie głaskanie, poklepywanie powierzchni skóry pacjenta i głęboki ucisk rękami - w ten sposób ustala się obecność i lokalizację obszarów bólowych i zrostów. Następnie w wybranych obszarach przeprowadza się masaż, a także przy użyciu miękkich gumowych i szklanych baniek aż do momentu pojawienia się w obszarze oddziaływania zaczerwienień i krwiaków: siłę masażu i częstotliwość uderzeń reguluje się w zależności od progu bólowego konkretnego pacjenta.
 
Poprawa zdrowia:
 
Regenerację organu z zaburzeniami czynnościowymi ocenia się na podstawie zaniku zaczerwienień i krwiaków w procesie dalszego oddziaływania. Zazwyczaj znaczna poprawa zdrowia następuje po 2 cyklach terapii (Terapia uderzeniowo-dynamiczna), które składają się z 8-10 zabiegów przeprowadzonych w krótkim czasie z przerwą 5-7 tygodni między cyklami.

UWAGA:
W przypadku zastosowania masażu bańką chińską, stawiania baniek próżniowych, bądź oklepywania ciała jako elementu masażu uderzeniowo - dynamicznego (MUD), mogą pojawić się ślady na ciele w postaci zaczerwienienia, przekrwienia oraz siniaków utrzymujących się na ciele do 14 dni po zabiegu.

W czasie do 72 godzin po zabiegu z wykorzystaniem baniek próżniowych może wystąpić ogólne osłabienie organizmu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, w związku z czym w okresie do 72 godzin po zabiegu należy unikać wysiłku fizycznego w postaci treningu sportowego czy prac fizycznych.

Po zabiegu z wykorzystaniem baniek próżniwych w celu lepszej regeneracji organizmu należy zwiększyć ilość odpoczynku w postaci snu (niezbędne minimum to 8 godzin dziennie) oraz spożywać odpowiednią ilość wody (niezbędne minimum to ok. 2 litry wody dziennie, 30ml/kg).

_________________________________________________________________________________________________________

Cennik: 1 sesja masażu uderzeniowo-dynamicznego (MUD), to koszt 160 zł.
Płatność: gotówką lub kartą.

W celu umówienia wizyty proszę dzwonić na nr tel.: 734-688-640